The Way International

بنیانگذار راه جهانی:

 

 

Victor Paul Wierwille       ویکتور پال ویرویل

 

 

 

 

  • وی خادم سابق کلیسای انجیلی و اصلاح شده بود
  • وی قبل از استعفا و آغاز تاسیس راه جهانی حدود ۱۶ سال در شمال غرب اوهایو شبان بود.
  • ویرویل کتابخانه ای ۳۰۰۰ جلدی داشت که برای این که کتاب مقدس را به صورت شخصی مطالعه کند ، همه آنها را دور ریخت. (حالا آقای کاشانی هی کتاب جمع کن!!). حاصل مطالعات وی کتابی شد به نام :

 

Power for Abundant Life

(قدرت برای زندگی پر برکت با نام اختصاری PFAL )

عیسی مسیح خدا نیست

 

عنوان فوق نام یکی از کتاب های ویرویل است. وی در صفحه ۶ این کتاب می گوید : اگر عیسی مسیح خداست و نه پسر خدا ،‌ ما هنوز نجات نیافته ایم.

وی در کتاب دیگر خود می نویسد: خدا ازلی و ابد ی است . در حالی که عیسی متولد شد… هستی عیسی مسیح هنگامی آغاز شد که خدا او را با آفریدن نفس – حیات در بطن مریم جا داد . خدا این حیات را در تخمک و در رحم مریم به وجود آورد. (راه کلام،‌ جلد سوم ،‌صص ۲۶ و ۳۷)

ویرویل: کسانی که تعلیم می دهند عیسی مسیح خداست و خدا عیسی مسیح است ،‌هرگز در تقسیم یندی بر حق کلام خدا مورد تایید قرار نخواهند گرفت . زیرا تنها یک خدا وجود دارد و ” تو را خدایان دیگر نباشد“ .

کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که عیسی مسیح انسانی بود که توسط روح القدس ، روح خدا در رحم انسانی جای گرفت. زندگی او بدون عیب و بدون گناه بود . او بره ای از این گله بود که به این طریق قربانی کامل ما گشت. بنا بر این او رهاننده ما شد. (عیسی مسیح خدا نیست، ص ۷۹)

تثلیث آموزه کتاب مقدس نیست

 

اگر کتاب مقدس تعلیم داده بود که تثلیث مسیحی وجود دارد ، من با خوشحالی آن را می پذیرفتم. (عیسی مسیح خدا نیست، ص ۳)
ترتولیان اولین کسی بود که در اوایل قرن سوم برای پدر و پسر و روح القدس واژه تثلیث را به کار برد.
ژوستین شهید (Justin Martyr) مسیحی یونانی در میانه های قرن دوم نوشته هایی داشت . او هرگز از نام پدر و پسر و روح القدس چیزی را نقل قول نکرد.
در اعتقاد نامه نیقیه(Nicene Creed) برابر بودن پسر با خدا پذیرفته شدو ۲۱۸ نفر از ۲۲۰ اسقف حاضر آن را امضا کردند.
تثلیث آموزه ای است که ادیان باستانی گرفته شده است و از کتاب مقدس نیست.
تثلیث خدا را از ارزش متعالیش تنزل می دهد و علاوه بر آن انسان را نیز نجات نیافته رها می کند.

جلسه آموزش و تفسیر کتاب مقدس در خانه

9514

جهت مشاهده تمام مطلب فایل زیر را دانلود نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code