جریان شناسی فرهنگی

لطفا روی تصویر هر جلسه کلیک کنید و فایل PDF هر جلسه را دانلود نمایید

جلسه سوم

ابتذال فرهنگی در سینما

سبک های فیلم سازی

اهداف سیاسی فیلم های ضد ایران

آسیب های سینمای ایران و جهان

تقلید، آسیب بزرگ سینمای ایران

موسیقی گرایی و ابتذال فرهنگی

موسیقی در میان بزرگان ایران

موسیقی در نظر فقها

موسیقی معتدل و حلال

جلسه دوم

فراماسونری در جوامع بشری

آغاز فراماسونری در ایران

فراماسونری در زمان پهلوی

فراماسونری یک دین،عقیده و مذهب

ماسون ها و شیطان پرستی

فراماسونری در علوم انسانی

مقابله با فراماسونری

ابتذال فرهنگی در هنر

جلسه اول

توضیح و تعریف فرهنگ

بعد نرم افزاری و سخت افزاری فرهنگ

تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فرهنگ ها بر یکدیگر

منابع فرهنگ اسلامی: عقل، قرآن و سنت

رابطه ضدفرهنگ ها و خرده فرهنگ ها

پلورالیزم فرهنگی

جریان های ضدفرهنگ رایج در کشور

فرق جنبش با جریان

جلسه ششم

جریان کسرت گرایی دینی یا پلورالیزم

تبلیغات ادیان مختلف در ایران

طرح شبهات دشمنان اسلام و شیعه و پاسخ به آنها

جلسه پنجم

اهمیت شناخت جریان ها

شیطان در اعتقادات مسلمین

عبادت خالصانه شیطان

انواع معنویت ها

علت نقص دنیای مدرن

انواع جریان های سکولار

فرقه اوشو

فرقه اکنکار

 آسیب ها و کمبودهای معنویت های نوظهور

جلسه چهارم

شناخت اجمالی فرق نوظهور

بهترین راه مقابله با فرق انحرافی

علل گرایش جوانان به جریان های ضدفرهنگ

شیطان و شیطان پرستی

تعریف شیطان در ادیان مختلف

اعتقادات فرقه یزیدیه

شیطان پرستی مدرن

اصول و مبانی شیطان پرستی

علامات شیطان پرستی

جلسه نهم

فرقه شیخیه

شیخیه و اهل بیت

امتداد فرقه شیخیه

فرقه بابیت

بابیت و ترور

جلسه هشتم

تکالیف و حقوق زن و مرد در اسلام

ارث زن در اسلام

تفاوت دیه زن و مرد

اصل حکمت خداوند

اسلام و نظام خانواده

جلسه هفتم

فمینیزم، رویکرد اخلاق ستیزانه

تاریخچه فمینیزم

فمینیزم در ایران

گرایش به اسلام مانع ورود فمینیسم به ایران

اسلام و زن

عقل زنان

مشورت نکردن با زن

جلسه دوازدهم

عرفان و تصوف یا تصوف فرقه ای

تاریخچه تصوف فرقه ای

جلسه یازدهم

جریان وهابیت

سلفی گری و وهابیت

اعتقادات وهابیت

وهابیت و ابن تیمیه

اشکالات اساسی وهابیت

وهابیت و مساله شفاعت

وهابیت و مساله تبرک و توسل

جلسه دهم

جریان بهائیت

استعمار و فرقه سازی

اعتقادات و احکام بهائیت

احکام و مناسک بهائیت

تصوف و بهائیت

جریان ناسیونالیزم

ناسیونالیزم در ایران

جلسه سیزدهم

دوره شناسی تصوف

 تفاوت صوفی و مستصوف

آسیب ها و اشکالات فرق صوفیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code