سه جنگ استراتژیک شیطان با الله

 

نصاب توحید پنج چیز است: هر کس برای آنکه موحد باشد، باید دارای پنج مرتبه از توحید باشد، وگرنه مشرک یا کافر است: ۱. توحید در ذات؛ ۲. توحید در خالقیت؛ ۳. توحید در الوهیت (معبودیت) ۴. توحید در ربوبیت تکوینی عالم (نفی مدیریت بتها)؛ ۵. توحید در ربوبیت تشریعی (نفی حق حاکمیت غیر خدا؛ دموکراسی و …)

رد ربوبیت تشریعی (حق حاکمیت الله)؛ گناه استراتژیک شیطان و پیروانش: کسی که چهار مورد از نصاب توحید را پذیرفته است ولی یک مورد آن (ربوبیت تشریعی) را نپذیرفته است بدتر است یا کسی که هیج مورد از آن را نپذیرفته است؟ در نگاه اول وضعیت فردی که چهار مورد را پذیرفته است بهتر است، اما حقیقت این است که این فرد بدتر و خطرناکتر است، زیرا علت پذیرش آن موارد، حقانیت آنها نبوده است؛ اگر علت پذیرش این چهار مورد، حقانیت آن بود، باید مورد پنجم را هم می پذیرفت. بنابراین، هدف شیطان از پذیرش ۴جزء از توحید و رد جزء پنجم (حق حاکمیت الله) این است که بتواند از بخش های پذیرفته شده، برای مقاصد شیطانی خود استفاده کند. باید دانست که نصاب پنجم یعنی، حق حاکمیت و ربوبیت تشریعی الله جل جلاله، نصابی است که دقیقا معیار تشخیص منافق از غیر منافق است.

اولین جنگ استراتژیک تاریخ آفرینش، رد جانشینی خدا: شیطان با ادعای قبول داشتن خدا و قبول نکردن جانشین خدا، نخستین فاجعه استراتژیک عالم را از رهگذر ردّ ربوبیت تشریعی الله، و دادن حق حاکمیت به غیر خدا ایجاد کرد.

دومین جنگ استراتژیک تاریخ آفرینش رد جانشینی خاتم پیامبران: زمانی رخ داد که شیاطین اعلام کردند که ما خاتم انبیاء را قبول داریم اما جانشین وی را قبول نداریم؛ این جریان دقیقا بر پایه فلسفه حقوق و سیاست ابلیس تنظیم شد، زیرا حق حاکمیت را به غیر خدا دادند.

سومین جنگ استراتژیک تاریخ آفرینش، در جانشینی خاتم امامان: فلسفه سیاسی ابلیس، در سومین مرحله، بر زبان کسانی جاری شد که می گویند، امام زمان را قبول داریم اما ولیّ فقیه و جانشین امام زمان را قبول نداریم؛ به این ترتیب، مانند ابلیس و اهل سقیفه، حق حاکمیت و ربوبیت تشریعی الله را به دیگران می دهند.

نفی حاکمیت فقیه؛ سفاهت یا کفر: الف. نیاز به حکومت بدیهی است؛ ب. تمام حقوق و به ویژه حق حاکمیت از آن خداوند است؛ در این حالت، نفی حاکمیت فقیه یا به معنای نفی حاکمیت است که عین سفاهت است یا به معنای نفی حاکمیت الهی و کفر است. علت تحقق هر سه فاجعه استراتژیک، یک چیز است: نفی ربوبیت و مدیریت تشریعی خداوند بر عالم؛ کفر در ربوبیت تشریعی!

 

رد انسان محوری و دموکراسی

ردّ حلّی شبهه انسان محوری و دموکراسی: طبق تبیین عقلی معلوم شد که منشا زایش حق، مالیکت است و منشا زایش مالکیت، خالقیت است؛ و چون خداوند خالق همه هستی است، مالک همه هستی هم هست و تمام حقوق و تصرفات، برای اوست. بنابراین اساسا انسان به نحو استقلالی، هیچ حقی ندارد، مگر حق هایی که خداوند به او بخشیده است (حقوق تَبَعی).

ردّ نقضی شبهه انسان محوری و دموکراسی: دموکراسی می گوید که انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد و هر انسانی حق مشارکت در تعیین نوع حکومت و فرد حاکم را داراست. ادعای دموکراسی این ست که همه چیز با بیش از نصف آراء رای دهندگان تعیین می شود. ادعایی که دارای اشکالات زیادی است و برخی از آنها در ادامه می آید. تجاوز به حقوقی که خداوند به دیگران بخشیده است، از جمله حق مالیکت، آبرو، ناموس، جان و حتی سرنوشت ابدی انسان، آشکارترین ظلم به انسان و مخالف بداهت عقلی است:

۱. به چه دلیل نتیجه ای که در انتخابات اعلام می شود، همان نظر اکثریت رای دهندگان است؟ یعنی چرا یک نظام انتخاباتی؛ مثلا نظام عقب مانده الکترال کالج آمریکا، فرایند مختلف آن از جمله مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و … سالم بوده، دچار تقلب نمی شوند؟

۲. اکثریت رای دهندگان حق دخالت در سرنوشت همه رای دهندگان را ندارند؛ چون هیچ کس حق ندارد برای دخالت در مال، آبرو، ناموس، جان و حتی ابدیت دیگران، وکیل تعیین کند!

۳. همه رای دهندگان هم حق دخالت در سرنوشت همه واجدین شرایط رای (که مثلا به دلیل مخالفت با نظام در انتخابات شرکت نکرده اند) ندارند؛

۴. همه واجدین شرایط رای دادن در یک کشور، حق دخالت در سرنوشت افرادی ندارند که فاقد شرایط رای دادن خوانده می شوند.

۵. همه افراد یک کشور، حق دخالت در حقوق گذشتگان و آیندگان را ندارند.

۶. تمام افراد تمام زمان های گذشته، حال و آینده، حق دخالت در سرنوشت سایر مجموعه ها/کشورها را ندارند، کاری که مدعیان آمریکایی و اروپایی دموکراسی می کنند.

۷. تمام انسانهای تمام نقاط زمین، از آغاز خلقت تا پایان خلقت، حق دخالت در سرنوشت سایر موجودات مثل جنیان، حیوانات، گیاهان و سایر موجودات را ندارند.

۸. همه موجودات زمین در تمام زمانها، حق دخالت در سرنوشت سایر کرات، منظومه شمسی، دیگر منظومه ها، کهکشان راه شیری و … را ندارند.

 

ربوبیت تشریعی؛ نقطه استراتژیک بین رحیم و رجیم

آیا بشر و حتی فرشتگان، حق تعیین جانشین برای خداوند را دارند؟ حقیقت این است که انتخاب حاکم، به معنای انتخاب رئیس جمهور و رهبر نیست، بلکه به معنای تعیین خلیفه خدا بر روی زمین است، و این کار خارج از صلاحیت بشر و حتی فرشتگان است، نقطه افتراق شیطان و پیروانش از الله و پیروانش، دقیقا در همین مساله است: ربوبیت تشریعی و حق حاکمیت!
جنگ شیطان، سقیفه چیان و مخالفان ولایت فقیه با الله، بر سر ربوبیت تشریعی: «حق» ناشی از مالکیت است، و «مالکیت» ناشی از «خالقیت» است و تمام حقوق و مالکیت ها از آن خالق یکتا است. تنها در این حالت است که یک نظام، با فقدان مشروعیت مواجه نمی شود و بن بست تعیین تکلیف برای دیگران، از بین می رود. و کسانی که ولایت فقیه را نپذیرند، یا سفیهند و یا به جنگ خدا در ربوبیت تشریعی و حق حاکمیت رفته اند و تداوم شیطان و سقیفه هستند.

ولیّ امر، وکیل مردم است یا مردم وکیل ولیّ امر؟ در جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت الهی نظام، با نصب عام ولی فقیه از سوی خدا و با بیان امام زمان فراهم شده است و برای تحقق مقبولیت، ولیّ فقیه، مردم را در مواردی مشاور، امین و وکیل خود کرده است تا در انتخاب رئیس جمهور یا … بررسی و تحقیق کنند و گزارش این تحقیق را از طریق رای خود به نظر ولیّ فقیه برسانند تا ایشان به رئیس جمهور یا دیگر منتخبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مشروعیت بدهد. از این رو جمهوری (مقبولیت) اسلامی (مشروعیت) محقق شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code