اثبات عصمت استراتژیک ولیّ فقیه و ایرانیان پیش از ظهور

تبیین نظریه

تعلیل نظریه؛ با استدلال عقلی، استدلال عقلایی، استدلال نقلی و قرائن وقوعی

قرائن تجربی و وقوعی عصمت استراتژیک برای اثبات امکان آن

enghelabe_eslami

انقلاب اسلامی در تولید علم و ارطبیعیات

همیشه برایم سوال بود که قوانین نور یا جرم، چه ربطی به دین دارد؟ آیا می توان ادعا کرد که فیزیک اسلامی داریم؟ یعنی عملکرد قانون جاذبه در فیزیک اسلامی، با عملکرد قانون جاذبه در فیزیک طاغوتی، تفاوت دارد؟ از سویی برخی ادعاها مبنی بر نقض قانون علیت، تناقض و برخی قوانین ذهنی دیگر در ریزذره ها و دنیای کوارکها، زمینه طراحی ابرفیزیک را فراهم کرد. در ابرفیزیک، بسیاری از بی نظمی های استراتژیک دنیای کوارکها معنا می شوند؛ و هر کس این فیزیک را بپذیرد به نحو حیرت آوری به تشیع نزدیک می شود.

تحلیل استراتژیک روان شناسی اجتماعی مردم ایران

تحلیل استراتژیک روان‌شناسی اجتماعی مردم ایران و نقش آنان در استراتژی کج‌دار و مریز مساله ای مغفول است. نکته بسیار دقیقی در بررسی استراتژیک روان‌شناسی اجتماعی مردم ایران نهفته است؛ یعنی وجود عیب بزرگی که بزرگترین حسن است.

تحلیل استراتژیک فتنه بزرگتر

برای طراحی یا شناسایی فتنه ، باید ۴ رکن اساسی را در نظر گرفت:

الف. شناخت حوزه هدف فتنه‌گران

ب. شناخت فتنه (کمّ و کیف ابزار و روش فتنه)

ج. حوزه سطوح فتنه‌گران

د. پس از تحلیل حوزه‌های مختلف فتنه در انقلاب اسلامی ایران، فتنه بزرگتر تبیین خواهد شد.

سه جنگ استراتژیک ابلیس و پیروانش با خدا

اثبات عقلی ولایت فقیه با رویکرد فلسفه حقوق

رد انسان محوری و دموکراسی

ربوبیت تشریعی؛ نقطه استراتژیک بین رحیم و رجیم

 

صهیونیزم واژه های تکوین و تکوین واژه ها

حرکت از پیرامون به مرکز، روش ارتباطی استراتژیک

تبیین مراتب وجودی پیام ها، برای طراحی روش ارتباطی پیرامون

ویژگی ارتباطات هر یک از مراتب وجودی پیام ها

سابقه دامن زدن به ارتباطات جعلی و ضد استراتژیک نگارداده ها، در صهیونیست ها

طیف شناسی استراتژیک

بر اساس طیف شناسی استراتژیک، از من تا دش من، و از حق تا باطل، دست کم ده طیف قرار می گیرند که برای هر کدام باید بر اساس ظرفیت های آسیب و فرصت، جدول دقیقی طراحی کرد تا امکان طراحی استراتژیک در روابط و ارتباطات به وجود بیاید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code