کاربردهای مزاج شناسی در ازدواج و زنانشویی

طب سنتی ۵ فن دارد ( البته در تقسیم بندی دیگری آن را به دو جزء عملی و نظری تقسیم می کنند.)

۱) کلیات
۲) مفردات
۳) قرابادین
۴) معالجات مختصه
۵) معالجات غیر مختصه

مفردات عبارت است از بررسی خواص ادویه بصورت مفرد
قرابادین عبارت است از طریقۀ ساخت ، خواص و … دارو های ترکیبی.
معالجات مختصه عبارت است از بررسی و شناخت بیماری ها از فرق سر تا نوک ناخن پا.
معالجات غیر مختصه عبارت است از بررسی وشناخت بیماری های عمومی بدن مانند آبله و تب وجوشها.

فن کلیات شامل سه قسمت است :
۱- امور طبیعیه که هفت تاست: ارکان، امزجه، اخلاط، اعضا، ارواح، قوا، افعال
۲- دلایل و علائم عبارت است از نچآ ه که بر حالت بدن دلالت میکند و یا به عبارتی علامـات دال برصـحه و مرض، که چندین قسمت دارد که مهم ترین آن مزاج است.
۳- اسباب وعلل یعنی سبب و علت بیماری و سلامتی

طفل در حین ولادت دارای یک حرارت غریزی و رطوبت اصلی است که ی این دو لازمه بقایند و طفل با ایـن دو
زنده است. حرارت غریزی برای تداوم حیات و رطوبت اصلی برای رشد کودک است. در طول حیات یک شخص و با بزرگ شدن او این دو رو به نقصان میگذارند تا اینکه با نابود شدن رطوبـت یـا حـرارت غریـزی، عمـر انـسان پایـان می پذیرد.

مواردی که با توجه به آن ها می توان در مورد وضعیت کلی مزاج ذاتی (جبلی، اصلی، مـادرزادی) بـدن قـضاوت کرد، عبارتند از:
۱- ملمس
۲- گوشت و چربی (هیکل یا سحنه)
۳- مو
۴- رنگ بدن
۵- خواب و بیداری
۶- چگونگی افعال صادر شده از بدن
۷- کیفیت مواد دفعی بدن
۸- حالات نفسانی
۹- بزرگی و کوچکی اعضا
۱۰- چگونگی تاثیر پذیری از کیفیات چهارگانه

گرمی چون عامل تحرک و قدرت و جنبش است پس به تبع، گرم مزاجان دارای میل جنسی قوی ای هـستند و سرد مزاجان میل جنسی ضعیفی دارند؛ مثلاً دموی مزاجان علاوه بر اینکه توان جنـسی زیـادی دارنـد یعنـی تـوان جماع بالایی دارند، میل جنسی (عشق) زیادی هم دارند. افراد صفراوی، توان جنسی بالایی دارند امـا میـل جنـسی آنها کمتر از دموی هاست. افراد بلغمی به علت سردیِ غالب در بدن آنها هم توان جنسی و هم میـل جنـسی کمـی دارند. افراد سوداوی توان جنسی پایین (همانند بلغمی ها) دارند اما میل جنسی بالایی دارند.
افراد بلغمی افرادی عاشق پیشه نیستند و در عشق به اوج نمیرسند اما افراد سوداوی شـدیداً عاشـق مـیشـوند

 انتخاب همسر به کمک مزاج

مدیریت منزل و مزاج شناسی

مزاج شناسی و مشکلات جنسی

درمان عدم تشابه جنسی زن و مرد

تدبیر جماع

جماع برای چه مزاجی مناسب تر است؟

زمان مناسب برای جماع

افرادی که جماع با آن ها مناسب نیست

عوامل تضعیف کننده قوه جنسی

 نسخه هایی جهت پسرزایی و رفع نازایی

جهت مشاهده تمام مطلب فایل زیر را دانلود نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code