آداب زنانشویی

1- در بیان بهترین زنان
زنان بر سه دسته اند
بهترین زنان در بیان پیامبر اسلام
زن خوب و بد قیمت ندارد!
زن زیبا و زشت
دفع بلغم
روش پیامبر (ص) در انتخاب همسر
اگر زن زیبائی را دیدید
زنانی که لذت بیشتر می بخشند
۲- حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر
از همسرت اطاعت کن
بدون عذر و علت گناه است
سزای نافرمانی شوهر
خوابیدن زن حلال نیست، مگر
تو را دوست دارم!
لعنت فرشتگان
خوشی را ضایع نکنید!
بجا آوردن نماز
چیزهایی که از هم سیر نمی شوند
چهارماه یا چهار شب
مانند صدقه دادن
جماع با او جایز نیست
۳- خواص جماع و آثار و ثواب معنوی آن
ثواب جهاد در راه خدا
علاج دردها
طبیعت بدن هر چه بخواهد
دفع عفونت
یک شب بدون زن نمی خوابم!
۴- آداب جماع و اعمال مؤثر در آن
سفارش پیامبر (ص) به علی (ع)
روش پسندیده آلاغ
بهترین اوقات و اعمال در جماع
غسل پس از هر نوبت
پرهیز در زمان عادت ماهانه زنان
پرهیز در سه وقت
مجامعت در پنهان و دور از چشم و گوش دیگران
آودآی آه زنا آار خواهد شد
فرزند فاسق و فاجر
آداب در شب سفر
عمر طولانی
رو به قلبه و معابر عمومی
دستمال جداگانه
مورد غضب خداوند
مکروه بودن جماع هنگام طلوع و غروب خورشید
استحباب جماع در شب اول رمضان
از سفارش های امام علی (ع)
مردی در صفت زنان
شرکت شیطان در نطفه
حرمت مکان جماع
دشمن اهل بیت
غسل بعد از هر جماع
هنگام جماع صحبت نکنید!
مردان دو جنسی
وضو بگیرید !
از چیزهایی که پیسی می آورد
ملاعبه با حرص و ولع
از نگاه کردن به اندرون. عضو جنسی پرهیز نمایید!
یاد خدا و دوستی اهل بیت (ع)
۵- آماده شدن برای جماع و اعمال قبل از دخول
شتاب نکنید!
بازی …..
خواص بوسیدن لبها
به روش پرندگان جماع نکنید!
بازی و مالش سینه
ماساژ ناف به پایین
تحریک فرج
خواص معجزه آسای دخول
۶- نتایج ارضاء شدن زن و پیامدهای نقطه مقابل آن
ارضا نشدن و تمایل وحشتناک زن
احساس شهوت زن در مقابل مرد
مطیع ، صبور و آرام
نقش آن در تربیت فرزندان
احساس نشاط و آرامش
خیانت به شوهر
موفقیت در زندگی
عشق در سایه روابط جنسی سالم
اجزای شهوت در زن و مرد
۷- عنین (خواجه) بودن مرد و پرده بکارت در زن
عوامل پارگی بکارت
تشخیص عنین بودن مرد
ادعای زن و آزمایش مرد
قادر نبودن به ازاله بکارت
آزمایشی برای قادر بودن مرد بر جماع
آزمایش دیگر
مرد اخته و مخفی آردن عیب خود

۸- چگونگی تشکیل نطفه و عوامل تأثیر گذار بر آن
محل نطفه در زن و مرد
تفسیر سلاله و نطفه و علقه
نظر مفسران درباره محل نطفه
مراحل شکل گیری نطفه
فرم لوبیایی شکل آلیه
لرزه بر اندام
شباهت عطسه و نطفه
نطفه ای آه فرزند می شود
آوتاهی و بلندی قد
شباهت به پدر و مادر

شبیه به دانیال نبی
شباهت به عمو و دائی
است
فرزند از بیضه چپ
نسبت دیه یکسان نیست
اگر می خواهید فرزند شما زیبا باشد
۹- ترشحات »منی«، »مذی«، »وذی« و »ودی«
مشخصات و ویژگیهای این ترشحات
مذی همچون آب بینی است
احکام آب مذی
۱۰- چیزهایی آه قوه جماع را زیاد می آند
آشیدن سرمه به چشم
شانه آردن موی سر
آفش سیاه بر پای نکنید!
نعلین زرد رنگ
خضاب آردن با حنا
خواص خضاب آردن
زن بدون خضاب نباشد
سه خصلت خضاب
موجب انس زنان
سبب پاآدامنی زنان
خضاب و پاداش فراوان
آثار حنا بستن
استفاده از عطر
حجامت و افزایش نیروی بدن
درمان هر درد
بهترین روزها برای حجامت
حجامت از ناحیه آمر
حلیم، مقوی و مؤثر
شکایت از درد پشت و علاج آن
ظرفی حلیم از بهشت
نیروی چهل مرد
دیگی از آسمان
گوشت میش با شیر
درمان سستی بدن
از خواص شیر
تخم مرغ، پیاز و زیتون
گوشت و تخم مرغ
غذایی مناسب برای توانایی در آمیزش
به و نیروی چهل مرد
افزایش قوه مردی با به
زیبایی فرزند از به
انجیر تازه و خشک
خوراک آدو با عدس
اثر پیاز و افزایش نیروی جماع
قاووت تر و قاووت خشک
معجون زنیان، گردو، آویشن و نمک
خوشبویی دهان با سعد
معجون عسل لبنی انجدان و افتیمون
خواص خوردن آندر
اسقنقور یا ماهی سمنقو
۱۱- چیزهایی که موجب افزایش »منی« می شود
رفع موهای زاید بدن
شیر و عسل
پنیر را شب میل آنید البته با گردو
بادمجان زیاد بخورید
اثر میوه به
انار، افزایش منی و فرزند زیبا
خواص معجزه آسای پیاز
تخم مرغ همراه با پیاز

جهت مشاهده تمام مطلب فایل زیر را دانلود نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code