توصیه های معصومین در آداب زنانشویی

امام علی (علیه السلام) : چون کسى خواهد با عیال خود مجامعت کند، شب اول مـاه و نیمـه مـاه (قمـری) نباشـد کـه شیطان در این دو وقت، فرزند می جوید و شیاطین دیگر هم پیرو او دنبال فرزند می آیند و در فرزند شما شرکت می کنند.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در شب اول و شب وسط و شب آخر هر ماه مجامعت مکن زیرا هر کس در این اوقات چنین کـند باید خود را آمـاده سـقط فرزند نمـاید، و چنانچه سقط نشود بعیـد نیست که مجنـون یا دیوانـه بدنیا آید؛ آیا ندیده اى که دیوانه در اول و وسط و آخر هر ماه دیوانگیش تشدید می شود؟

 

رسـول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فرمود: هر کـس با همسـر خویش در حال حیض مجامعت نماید و فرزندش با بیمارى جذام یا برص و پیسى متولّد شود جز خود کسى را ملامت نکند

 

امام رضا (علیه السلام):  … اگر چنین کارى (جماع) را بخواهند، باید در آخر شب باشد؛ چـرا کـه بیشتر مـوجب سـلامت بدن است، در آن بیشتر امید فرزند می رود و براى فرزندى که مـیان زن و مـرد تـقدیر می شود، هـوش بیشترى را سـبب می شود

 

امام صادق (علیه السلام) فرمود: سه چیز بدن را نابود میکند و بسا باشد که انسان را بکـشد: رفتن حمام با شکـم پر، و نزدیکى کردن با زنان با شکم پر، و همخوابگى با زنان سالخورده

 

امام رضا (علیه السلام) : وقتی از آمیزش فارغ شدی و آب شهوت تو خارج شد، به حالت ایستاده قرار مگیـر و اقـدام بـه نشستن هم مکن، بلکه اندکی به پهلوی راست دراز بکش، آنگاه برای ادرار کردن بر خیز تا به اذن خداوند از سنگ مثانه در امان بمانی سپس غسل کن و همان دم، قدرى مومیایى با شربت عسل یا با عسلى که کف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا این کار، همانند آن آبى را که از تو بیرون رفته است ، به تو باز می گرداند

 

جهت مشاهده تمام احادیث و روایات و… فایل زیر را دانلود نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code