فاطمه زهرا (س) الگوی اجباری زنان ایران

متن شایعه

”  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ، ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ :

 ۱- ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۹ ﺳﺎﻝ ﻗﻤﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ .

۲- ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺎﻧﺸﻮﺋﯽ، ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﺼﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺟُﻮﯾﺮ، ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﮑﻢ ( ﺍﺑﻮﺟﻬﻞ) ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ \” ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﺭﻩﯼ ﺗﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺯﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .\”

۳- ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﺣﺴﻦ، ﺣﺴﯿﻦ، ﺯﯾﻨﺖ ﻭ ﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ ( ﺯﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ) ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺯﺩ ﺳﻘﻂ ﺷﺪ .

۴- ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺖ ( ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ ). ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺭﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮﺵ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻗﻤﺮﯼ ۵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ( ﻫﺮ ۱ ﺳﺎﻝ ﻭ ۷ ﻣﺎﻩ ﯾﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪ)

۵- او درسن ۱۸ سالگی شبیه پیرزن ۶۰ بود ﺁﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺯﻧﯽ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ۹ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪﻭﻓﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺯﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ 

حضرت زهرا

پاسخ شایعه

 

۱- اسوه بودن حضرت زهرا(س) مربوط به زمان یا حکومت و کشور خاصی نیست و از زمان حیاتشان بنا به فرمایش پیامبر(ص) سرور زنان جهان از اوّلین و آخرین بوده اند. حتی امام زمان(عج) ایشان را الگوی خود می دانند.

http://yon.ir/Motahare5

http://yon.ir/Motahare6

 

۲- قول های معتبر برای سن ازدواج ایشان حدود ۱۰ سال یا بیشتر است. این سن ازدواج در عرف آن زمان امری رایج بود که مقایسه آن با عرف کنونی باطل است.

http://yon.ir/ezdevaj2

 

۳- میانگین سن ازدواج دختران حتی در ایران نیز تا حدود ۴۰ سال پیش زیر ۲۰ سال و نرخ فرزند آوری نیز بالاتر بوده که با تغییر فرهنگ و سبک زندگی تغییر یافته است.

http://yon.ir/soonmarri2

 

۴- حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) بهترین همسران بودند و زندگی ایشان بهترین الگو برای زندگی مشترک در گذشته و حال است. علی(ع) در پاسخ به پرسش پیامبر(ص) همسر خود را «بهترین یاور برای طاعت خداوند» خوانده و حضرت زهرا(س) نیز او را «بهترین شوهر» می داند.

بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۱۱۷ و ۱۳۳

 

۵- حدیث “فاطمه پاره تن من است…” در چند مناسبت از پیامبر(ص) نقل شده که تنها یک مورد که از اهل تسنن بوده آن را به علی(ع) مرتبط دانسته است! این نقل با دلایل مختلف حتی توسط بزرگان اهل سنت نیز رد گردید! علی(ع) معصوم بود و مبرا از ترک اولی، چه رسد به ناراحت کردن پیامبر(ص)!

http://yon.ir/hadis4

http://yon.ir/hadis5

 

۶- عمر داماد حضرت علی(ع) نبوده است. تفصیل این ماجرا در صحاح سته اهل سنت و منابع معتبر شیعی موجود نبوده و وجود دختری به این نام از حضرت زهرا(س) نیز معتبر نیست. ام کلثومی که همسر عمر بن خطاب شد، را دختر خوانده حضرت علی(ع) و در اصل دختر ابوبکر از اسماء بنت عمیس می دانند؛ یعنی عمر داماد ابوبکر شد نه داماد علی(ع)!

http://yon.ir/damad2

 

۷- شهادت حضرت زهرا(س) بنابر اسناد قطعی امری مسلم است و نه فقط شیعه بلکه بزرگان اهل سنت نیز به نقش مستقیم خلیفه دوم در شهادت حضرت فاطمه(س) اذعان دارند.

http://yon.ir/shahadat2

http://shayeaat.ir/post/172

 

۸- حضرت زهرا(س) خودشان، پدرشان، همسرشان و دو فرزندشان معصوم بودند. ایشان فضائل دیگری نیز نسبت به سایر زنان عالم داشتند؛ چون: برترین بانوی جهان، نطفه بهشتی، محبوب ترین افراد نزد پیامبر(ص)، مقربترین در پیشگاه خدا، زاهدترین و ایثارگرترین بانو، دانشمندترین بانو، با کرامت ترین بانو، نخستین فرد بهشتی، نامگذاری توسط خداوند، دریافت هدیه از پیامبر به فرمان خدا و…

http://yon.ir/fazael2

 

۹- بر مبنای کدام سند ایشان شبیه پیرزنی ۶۰ ساله بودند؟! شیعیان برای احترام، لقب بی بی به ایشان داده اند که نشان بزرگواری و فضل است نه کهولت سن!

http://yon.ir/bibizahra

 

۱۰- تجلی صفات و وجود نورانی حضرات معصومین(ع) علاوه بر مسلمانان، موجب بهره بردن و الگو گیری سایر ملتها و ادیان نیز شده است. اهل خرد با تحقیق و تفکر بهترینها را انتخاب می کنند.

 

حق جو و حق طلب باشیم

برگرفته از سایت شایعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code