فرقه صوفیه

آیا می دانید که طبق روایتی در مرآت العقول اسلام به ۷۳ فرقه تقسیم میشود که فقط ۱ فرقه آن ناجیه می باشد ( قابل ذکرست که ۱۳ فرقه آن حضرت علی (ع) را بعنوان امام قبول دارند) ولی متاسفانه …..

صوفیه به ۱۸۰ فرقه تقسیم می شود که امام هادی (ع) در رابطه با آنها می فرماید : « الصوفیه کُلهم من مخالفینا و طریقتهم مغایره لطریقتنا » یعنی تمام صوفیان از مخالفان ما هستند و طریقت و خط مشی آنها مغایرت دارد با روش زندگی ما

پیامبر(ص) : روز قیامت بر امتم برپا نشود تا آنکه قومی از امت من به نام ((صوفیه)) برخیزند ، آنها از من نیستند و بهره ای از دین ندارند و آنها برای ذکر دور هم حلقه می زنند و صداهای خود را بلند و صدایی دارند مانند عرعر الاغ ( سفینه البحار ، ج۲ ص۵۸)

 

پیامبر(ص) : ای اباذر در آخرالزمان قومی پیدا می شوند که در تابستان و زمستان لباس پشمینه می پوشند و این عمل را برای خود فضیلت و نشانه زهد و پارسایی می دانند ، آنان را فرشتگان آسمان و زمین لعن می کنند . ( وسایل الشیعه ،‌ج۳ ، ص۳۶۲) ( لباس شهرت حرام است)

 

امام صادق(ع) : آنها ( صوفیان) دشمنان ما هستند ، پس هرکس به آنها میل کند از آنان است و با آنها محشور خواهد شد و به زودی کسانی پیدا می شوند که ادعای محبت ما را می کنند و به ایشان نیز تمایل نشان می دهند ، خودرا به ایشان تشبیه نموده و لقب آنان را بر خود بگذارد و گفتارشان را تاویل میکنند. بدانکه هر کس به ایشان تمایل نشان دهد از ما نیست و ما از او بیزاریم و هرکس آنان را رد کند مانند کسی است که در حضور پیامبر با کفار جهاد کرده است ( حدیقه الشیعه ص۵۶۲).

 

امام رضا (ع) : هرکس نزد او از صوفیه سخن به میان آید و به زبان و دل انکار ایشان نکند از ما نیست و هرکس صوفیه را انکار نماید گویا اینکه در راه خدا در حضور رسول خدا (ص) با کفار جهاد کرده است . ( سفینه البحار ، ج ۲ ، ص۵۷)

 

پیامبر (ص) فرمودند : از مثله کردن حتی سگ هار هم بپرهیزید ، اما صوفیان با یاد و خاطره هند جگرخوار ، بدستور نورعلیشاه جانشین بنیانگذار تصوف در گناباد ، پسرعمه اش میرزا عبدا… را قطعه قطعه نمودند و قسمتی از بدنش را به عنوان گردنبند در گلوی یکی از زنان صوفی کردند.

 

انحرافات صوفیه و دراویش :

۱- بدعت گذارند و با جمع شدن در خانقاه از مسجد فاصله گرفته اند .

۲- معتقد به پلورالیسم دینی هستند.

۳- ادعای کشف و شهود

۴- سرسپاری و دست بوسی و پابوسی وسجده بر قطب

 

کجای اسلام می گوید که کسی که می خواهد مسلمان شود، برای تشرف به اسلام باید غسل اسلام و دیگر غسلهایی که متصوفه آن را به عنوان آداب صوفیه معرفی کرده انجام دهد؟ قابل ذکرست که « غسل اسلام » گنابادی ها ، از غسل تعمید مسیحی ها اخذ شده است.

 

 

جهت مشاهده تمام مطلب فایل زیر را دانلود نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code